Volonterska platforma "STAV Našica" - Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica

O projektu

Projekt Volonterska platforma "STAV Našica" - Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica provodi Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice u suradnji sa partnerima: Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice. Projekt će stvoriti platformu za anticipativno volontersko djelovanje kroz osnivanje lokalnog volonterskog centra, educiranjem organizatora volontera za primjenu učinkovitog volonterskog menadžmenta i praktičnim osposobljavanjem volontera za rad u specifičnim sektorima.

Nastavite čitati

Održana završna konferencija projekta

30. svibnja 2018. godine s početkom u 17h u Hotelu Park Panolija u Našicama održana je završna konferencija projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.Projekt se provodio od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja 2018. godine. Vrijednost projekta je 556.699,09 kn i sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda. Autor i nositelj projekta bio je CLIP Našice, a projektni partneri Centar za socijalnu skrb Našice i Humanitarna udruge Dar dobrote. Suradnici na projektu: Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice, Zavičajni muzej Našice, Opća bolnica Našice i SŠ Isidora Kršnjavoga

Nastavite čitati

Izrađen Volonterski vodič

Volonterski vodič je izrađen u sklopu provedbe projekta Volonterska platforma "STAV Našica" - Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našice kao pomoć svim organizatorima volonterskih aktivnosti i kao pomoć volonterima u Našicama. Vodič se može preuzeti u prostoru Lokalnog volonterskog centra Našice i prostoru Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice/CLIP Našice - Trg dr. Franje Tuđmana 16, 31 500 Našice.

Nastavite čitati

Strategija razvoja volonterstva u Našicama (2018. - 2025.)

Strateški dokument je strukturirani skup akcija osmišljenih i provedenih kroz EU projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica. Kao temelj za izradu dokumenta korištene su Analitičke podloge za sektore kulture, zdravstva, socijalni i poslovni sektor.Strategija za razvoj volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) prva je strategija koja se odnosi isključivo na razvoj civilnog društva i volonterstva u Našicama, a kao takva u skladu je sa Strategijom razvoja Grada Našica (2015. – 2020.) te s još uvijek važećom Županijskom razvojnom strategijom 2011.-2013..

Nastavite čitati

Održan 2. ciklus edukacije "Biti volonter - I ja volontiram"

U sklopu projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice - CLIP Našice u Hotelu Park Panolija Našice održao je drugi ciklus edukacije. Prvi ciklus edukacije održan je na samom početku provedbe projekta (srpanj 2017. godine). "Drugi ciklus smo isplanirali kako bih smo i na samom početku, ali i na kraju sažete informacije o volontiranju prenijeli volonterima i onima koji to tek planiraju postati.“ naglasila je Malovčak.

Nastavite čitati

Poziv - Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu

Predavanje za cilj ima na interaktivan način i kroz volontersko druženje pokazati važnost i ulogu volontera u društvu te potrebu za izradu Razvojne strategije volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) za čiju izradu se za vrijeme provedbe projekta prikupljaju inputi putem fokus grupa. Radionica će uključivati izradu predmeta od komušine – prirodnog, tradicionalnog materijala pogodnog za izradu različitih uporabnih i ukrasnih predmeta. Za sve sudionike biti će osiguran radni materijal, a izrađeni predmeti se mogu ponijeti kući kao uspomena na volontersko druženje.

Nastavite čitati