O projektu

Projekt Volonterska platforma "STAV Našica" - Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica provodi Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice u suradnji sa partnerima: Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice. Projekt će stvoriti platformu za anticipativno volontersko djelovanje kroz osnivanje lokalnog volonterskog centra, educiranjem organizatora volontera za primjenu učinkovitog volonterskog menadžmenta i praktičnim osposobljavanjem volontera za rad u specifičnim sektorima.

Inovativna pozadina platforme biti će kroz praktično osposobljavanje volontera dobivene analitičke podloge o stanju volonterstva u socijalnom, zdravstvenom, poslovnom i sektoru kulture, a koje će služiti za izradu volonterskih programa i njihovo pilot provođenje te izradu Strategije razvoja volonterstva u Našicama za razdoblje 2018. – 2025.

Projekt se sastoji od elemenata koji uključuju brojne sadržaje za predstavnike OCD-a, organizatore volontera, volontere i buduće volontere te građane:

 1. Edukacijske aktivnosti namijenjene organizatorima volonterskih aktivnosti; Izgradnja organizacijskih kapaciteta: 
 • aktivnosti za bolje upravljanje volonterskim potencijalima
 • aktivnosti za stvaranje kapaciteta za privlačenje sredstava iz EU fondova = bolji radni uvjeti i financijski temelj za provedbu  volonterskih  programa
 1. Izrada volonterskog vodiča
 2. Senzibiliziranje i motiviranje građana za volonterstvo
 3. Edukacijske aktivnosti za potencijalne i postojeće volontere
 4. Osnivanje Lokalnog volonterskog centra
 5. Praktično osposobljavanje volontera u :
 • Sektoru kulture: Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice i Zavičajni muzej Našice
 • Sektoru zdravstva: Opća bolnica Našice
 • Socijalnom sektoru: Socijalna samoposluga Našice 
 1. Osiguravanje 500 paketa za 50 korisnika Socijalne samoposluge Nešice 
 2. Podrška OCD-ima u razvoju novih volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga i njihovo pilot provođenje
 3. Izrada Strategije razvoja volonterstva u Našicama (2018. – 2025.)

 

OČEKIVANI REZULTATI:

 • polaznici osposobljeni za bolje upravljanje volonterskim potencijalima – volonterski menadžment
 • polaznici osposobljeni za izradu i prijavu EU projekata
 • izgrađeni i ojačani kapaciteti neprofitnih organizacija za razvoj inkluzivnih volonterskih programa i podizanje svijesti o volontiranju ranjivih skupina u društvu
 • izrađen volonterski vodič sa popisom našičkih organizacija koje provode volonterske programe te primjerima dobre prakse
 • građani upoznati sa prednostima volontiranja i njegovu značaju za osobni razvoj i razvoj zajednice
 • obilježen Međunarodni dan volontera
 • osposobljeni postojeći i potencijalni volonteri za uspješno volontiranje; stečene kompetencije stručnim osposobljavanjem u sektoru kulture, zdravstva i socijalnom sektoru
 • osnovan Lokalni volonterski centar kao temelj volonterske platforme u Našicama i izrađena njegova web stranica
 • polaznici osposobljeni za izradu volonterskih programa – izrađena 4 volonterska programa
 • uključeno 40 volontera na stručno osposobljavanje u 4 sektora
 • odrađeno 8736 volonterskih sati
 • podijeljeno 500 paketa kroz 10 mjeseci za 50 socijalno ugroženih obitelji
 • izrađene analitičke podloge za 4 sektora (socijalni, zdravstveni, poslovni i sektor kulture) kao temelj za izradu Strategije volonterstva u Našicama (2018. – 2025.)
 • izrađena Strategije razvoja volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) kao temelj anticipativnog volonterstva

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 556.699,09 kuna, a provodi se od 01.lipnja 2017. – 31. svibnja 2018. godine.