O volonterima

Sukladno zakonu o volonterstvu (NN 58/2007, 22/2013) volontiranjem se smatra:

dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

 • Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za RH koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.
 • Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju.
 • Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

 

Sukladno članku 30. Zakona o volonterstvu volonter/ka ima pravo:

 • na pisanu potvrdu o volontiranju,
 • na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
 • na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja,
 • na prikladnu edukaciju
 • na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
 • na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju
 • na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem, kod volontiranja u inozemstvu ili primanja volontera iz inozemstva uz njih i na transparentan postupak dobivanja vize,
 • na primjerene i sigurne uvjete rada
 • na zaštitnu opremu u skladu s naravi volonterskih aktivnosti
 • upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koje obavlja,
  na dnevni odmor u ugovorenom trajanju,
 • na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
 • sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,
 • na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,
 • na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,
 • na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži

Fotografija Lokalni volonterski centar Našice - LVC Našice.

Sukladno članku 31. Zakona o volonterstvu volonter/ka je obvezna:

 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
 • odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
 • surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,
 • prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja