Održan I. Modul: Uvod u EU fondove i UPC - „Upravljanje projektnim ciklusom – izrada, prijava i provedba EU projekta“

 

07. i 08.11.2017. godine u organizaciji nositelja projekta Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice) i projektnih partnera; Centar za socijalnu skrb Našice i Humanitarna udruga Dar dobrote Našice, održan je I. Modul: Uvod u EU fondove i UPC. Uvodni je to dio edukacije  „Upravljanje projektnim ciklusom – izrada, prijava i provedba EU projekta“.

Predavanja su se održavala u terminu od 09:00h – 16:00h u Hotelu Park Panolija, Trg dr. Franje Tuđmana 5, 31 500 Našice.

Edukacija je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi potrebnih za izradu Eu projekta, a koje polaznici rješavaju u manjim skupinama. Na edukaciji se koriste projektne ideje polaznika koje se putem niza vježbi detaljno razrađuju prema točno određenim metodološkim koracima uz naglasak na slijed i logičnu povezanost svih vježbi. Sa svakom skupinom polaznika tijekom svih vježbi radi trener što jamči interaktivnost, mentorski pristup i rješavanje konkretnih upita polaznika. Predstavljanje vježbi i zajednička diskusija dodatno olakšavaju usvajanje znanja i vještina te otklanjanje eventualnih nejasnoća oko izrade, prijave i provedbe EU projekta.

Edukaciji prisustvuje 17 polaznika, predstavnika OCD-a, našičkih institucija te nezaposlene osobe.

Predavač je Emilija Malovčak, predsjednica CLIP Našice i voditeljica projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.