Poziv na predavanje

Predavanja će se održati 04. svibnja 2018. (16:15) u Hotelu Park Panolija, Trg dr. Franje Tuđmana 5, 31 500 Našice. Za cilj ima organizatorima volontiranja te volonterima (kao i onima potencijalnima) pomoći da steknu osnovne vještine za pripremu i izradu Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te da se upoznaju s osnovnim alatima i metodama priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem